RĖMĖJAMS / POUR PARTENAIRES

KVIEČIAME DALYVAUTI:

•Pristatyti įmonės veiklą, kokie prancūzakalbiai darbuotojai reikalingi, atsakyti į dalyvių klausimus.

•Pristatymo trukmė: 5 minutės.

•Pristatymas galės vykti gyvai arba virtualiai.

•Dalyvavimo investicija: 150 €.

NOUS VOUS INVITONS À PARTICIPER :

•Présenter les activités de l'entreprise, dans quel secteur le besoin de francophones se présente, répondre aux questions des participants.

•Durée de la présentation : 5 minutes

•La présentation sera en direct ou en ligne

•Investissement participatif : 150 €

RĖMĖJŲ KOMUNIKACIJA:

Rėmėjų logotipo viešinimas ir minėjimas renginio komunikacijoje:

•Instituto ir renginio interneto svetainėse

•Instituto socialinėse paskyrose

•Žiniasklaidoje

•Trumpas įmonės pristatymas renginio interneto svetainėje ir bendroje prezentacijoje renginio pertraukų metu

COMMUNICATION DES PARTENAIRES :

Publicité et communication du logo des partenaires dans la communication de l'événement :

• Sur les sites de l'Institut et de l’événement

• Sur les réseaux sociaux de l'Institut

• Dans les médias

• Brève présentation de l'entreprise sur le site de l'événement et dans une présentation générale pendant les pauses lors du Forum

KONTAKTAI RĖMĖJAMS / POUR LES PARTENAIRES:

Evelina Reznikovė

Marketingo ir komunikacijos vadovė
Responsable du marketing et de la communication
evelina.reznikove@institutfrancais-lituanie.com
M +370 690 01145, T +370 5 219 96 56

www.prancuzuinstitutas.lt 


KONTAKTAI / CONTACTER:

Snieguolė Kavoliūnienė
Kalbos ir švietimo programos vadovė
snieguole.kavoliuniene@institutfrancais-lituanie.com


RĖMĖJAMS / POUR PARTENAIRES:

Evelina Reznikovė
Marketingo ir komunikacijos vadovė
evelina.reznikove@institutfrancais-lituanie.com

www.prancuzuinstitutas.lt